Bever
Flokk
Tropp
SpeiderliljenSpydebergspeidergruppe
Skriv ut

Elektronisk peffkurs

HER kan du gjennomføre et elektronisk peffkurs (patruljefører-kurs).

Dette "erstatter" ikke et peffkurs, men er ment som en "oppfriskning" for de som har deltatt på peffkurs tidligere, eller som forberedelse for de som skal på kurs....

Speidermetoden - bruk av patruljesystemet 

Patruljesystemet betyr fellesskap og samhørighet i små grupper over tid. I patruljen lærer du både å samarbeide i en gruppe samtidig som du utvikler deg som selvstendig individ. Speideren skal føle trygghet i å oppleve seg selv som en nødvendig del av patruljen. Speideren lærer av å bli ledet av, og selv lede, jevnaldrende speidervenner.

Som speiderleder skal du tilrettelegge for:

  • at speideren føler trygghet i patruljen og opplever seg selv som en viktig del av den
  • at speideren lærer å respektere og gjøre bruk av de enkelte patruljemedlemmenes ulikheter, samt at den enkelte kan ha skiftende roller og funksjoner i patruljen i forskjellige situasjoner
  • at patruljeaktivitetene i seg selv oppleves som en del av en helhet, og at speideren kan se mening med og sammenheng i speiderarbeidet
  • at det er gjensidig påvirkning mellom barn og voksne

"Patruljesystemet er ikke et system å drive speiding etter, det er det eneste systemet." Slik skrev Baden-Powell i sin rapport etter Brownsea Island. "Vi delte guttene inn i patruljer med fem i hver, og med en av de eldste som patruljefører. Denne organiseringen var nøkkelen til vår suksess. Hver patrulje ble gitt det hele ansvar for patruljens oppførsel til enhver tid, i leiren og i terrenget. Patruljen var enheten i arbeid og lek, og hver patrulje hadde sitt leirområde."

Baden-Powell fant ut at gjennom patruljen kunne man realisere speidingens mål, gi mulighet til selvstendig arbeid, læring og sosial trening. Patruljen skal bare bestå av speidere – altså ingen voksne ledere. Når dette er satt i system mente han at speiderne lærer bedre. De skal gjøre tingene selv – lære ved egenaktivitet.
Powerd by WebScape 8.0
Levert av Vollar Development

Spydebergspeidergruppe er en del av Norges speiderforbund

Copyright 2009 @ Spydeberg Speidergruppe