Bever
Flokk
Tropp
SpeiderliljenSpydebergspeidergruppe
Skriv ut

Hva er en peff ?

Hva er en peff og hva driver de egentlig med?  

Peff (patruljeføreren) er høyeste lederfunksjon i speiderens opplæringsprogram. Man blir ikke utnevnt til oppgaven, man aksepterer den frivillig og tar selv ansvar for jobben. Dette er en mulighet for speidere som ikke bare vil utvikle sine ferdigheter gjennom aktivitetene, gradene og merkene.

Å være peff medfører enkelte tilleggsoppgaver og -ansvar. Det er mye opp til deg selv om du føler dette som negativt eller som positivt. Som ledere ser vi i alle fall frem til å bli kjent med deg på en helt annen måte og til å være mer sammen. Dette er nemlig en uunngåelig effekt av å påta seg lederoppgaver.

Vi venter spesielt at du holder kontakt med patruljemedlemmene også utenom speidermøter og -tur. Troppen venter også at du forstår nødvendigheten av å være der, og være et godt forbilde. Saboterer du eller gir du deg over av kjedsommelighet kan du være sikker på at alle andre gjør det også. Fortell heller hva du synes er morsomt og hvordan du vil ha det!

Det er viktig at du som peff tar ansvar også når du ikke møter. Gi beskjed !! Dersom en peff ikke kan dra på tur betyr det ikke at man kan glemme patruljen. Sørg for at patruljen har kontroll uten deg, ikke la andre stå uforberedt å vente.

Som peff vil du ofte bli valgt til de forskjellige "ting" i speiderorganisasjonen. Ta slike oppgaver som tillitserklæringer og muligheter til å bli kjent med andre! Vil du ikke eller passer det ikke så ikke ta imot valg, men tenk på hvem du ellers vil foreslå.

Som peff venter vi at du har oversikt over lederne i troppen, både navn, adresse, telefon og mail. En speiderleder skal demonstrere i praksis at den skal rekke ut en hjelpende hånd. Vi venter derfor at du som peff tar særlig hensyn til de mindre speiderne. Det er i hovedsak din jobb å få nye speidere til å føle seg hjemme.

Planlegging av patruljeturer er en av peffens oppgaver, men tidspunkt og sted skal alltid avklares med troppsleder. Lederne gir gjerne råd om sted og program. Vil du ha med en leder på turen så spør!

En peff i familien kan oppleves som en prøvelse av foreldre og søsken, for familien må regne med at helger og kvelder blir mer belagt. Peffen bør derfor aldri holde terminlista for seg selv. Den gode siden av dette er naturligvis at peffens aktiviteter normalt ikke skal kreve vesentlig innsats eller tilstedeværelse fra familien, kanskje utenom litt transporthjelp. En peff klarer seg nemlig selv!

Peffskifter skjer regelmessig. Særlig i tropper med jevn aldersfordeling ser vi det som viktig at peffoppgavene sirkulerer.

Vi forventer at peffene har brukbart personlig utstyr. I tillegg bør peffen skaffe seg et personlig eksemplar av Speiderboka. Peffen skal ha en komplett speiderskjorte og vi regner med at peffen også allerede har troppens leirbålskappe. Peffens primære ansvar er alltid å bringe patruljen helskinnet frem. En kartmappe med kompass er derfor praktisk. I tillegg bør peffen ha en personlig A4-perm hvor alt materiell som deles ut lagres for senere bruk. Permen kan man så gi videre til sin etterfølger.

 
Powerd by WebScape 8.0
Levert av Vollar Development

Spydebergspeidergruppe er en del av Norges speiderforbund

Copyright 2009 @ Spydeberg Speidergruppe