Bever
Flokk
Tropp
SpeiderliljenSpydebergspeidergruppe
Skriv ut

Hva er speiding ?

SPEIDING ER VENNSKAP

Vennskap er utgangspunktet for skapende kontakt mellom mennesker. Ekte vennskap er kanskje en mangelvare i dagens samfunn. Det gjelder mellom kamerater og mellom folkeslag. Vennskapet krever at du aktivt stiller opp og gjør hva du kan for å hjelpe og støtte din venn. Mange gode vennskap har startet i speiderpatruljen – vennskap som har holdt livet ut. Vi tror vilkårene i speideren for å utvikle og holde på vennskap er bedre enn i de fleste andre organisasjoner.

SPEIDING ER FRILUFTSLIV

Friluftsliv er å oppleve. Du får oppleve nærhet til naturen og til venner. Varmen fra bålet og duften av skog, bål og nykokt kaffe etter arbeidet med å slå leir. Friluftslivet er både en ramme om speiderarbeidet og en aktivitet av stor selvstendig betydning. Aktivitetene spenner vidt, fra lek og idrett i nærmiljøet og korte turer i kjent terreng, til barske overnattinger i snøhule. Aktivt friluftsliv gir kunnskaper om miljø- og ressursbruk. Det gir dessuten rom for alle former for fysisk aktivitet, uavhengig av kondisjon og styrke. Friluftsliv gir en ramme for å praktisere kameratskap og vennskap. Det utvikler også den enkelte speiders selvstendighet og evne til å ta ansvar og løse praktiske oppgaver. Alt sammen mens vi har det spennende og moro !!

SPEIDING ER PRAKTISK VITEN

Det speiding handler om er i stor grad at teori omsettes i praksis – læring ved egenaktivitet. Du får muligheten til å prøve og feile – og prøve om igjen. Når du lærer gjennom å gjøre, får du også trening i selv å finne løsning på problemene. Evne til å se sammenhenger og forstå årsaker er to viktige elementer. Gjennom praktisk erfaring og samarbeid i en patrulje utvikles også evne til å løse konflikter mellom mennesker. Poenget med speiderarbeidet er ikke å utvikle speidertekniske eksperter. Det er å utvikle mennesker som er i stand til å forvalte og forbedre mulighetene som ligger hos en selv, hos andre og i samfunnet.

SPEIDING SOM LIVSKVALITET

Alle bærer vi i oss et sett av verdioppfatninger som er et resultat av påvirkning – og av personlig utvikling. Speiderbevegelsen har langt på vei definert hva den oppfatter som sentrale verdier; vennskap, nestekjærlighet, toleranse, ansvar, selvstendighet, respekt for naturen og menneskers tro. Livskvalitet skapes når vi klarer å realisere disse verdiene til grunnleggende holdninger som vises i praktiske handlinger. Vi tror at ved å utvikle våre speidere til trygge og selvstendige personer, yter vi også et bidrag til å skape en bedre verden. Mennesker som har personlig overskudd og trygghet, vil kunne delta i andre menneskers utvikling og i utviklingen av fellesskapet. Det er livskvalitet.
Powerd by WebScape 8.0
Levert av Vollar Development

Spydebergspeidergruppe er en del av Norges speiderforbund

Copyright 2009 @ Spydeberg Speidergruppe