Bever
Flokk
Tropp
SpeiderliljenSpydebergspeidergruppe
Skriv ut

Leker

Visste du at leken har stått som en helt sentral del av speidingen fra første stund? Gjennom lek lærer man å samarbeide, og å følge regler. Man lærer å kontrollere sine bevegelser, og utvikler seg fysisk. Man oppøver fantasi, observasjon, taktikk og mye mer. Lek i vei!

 

UTELEKER

KOMPASSLEKER

Her arbeider speiderne også med mål nr. 6 i programmerke friluftsliv:
"utvikle gode ferdigheter i orientering"

INNØVING AV KOMPASSRETNINGER FOR DE YNGSTE
Innøving av 4 hovedretninger for de yngste. Kan lekes både ute og inne. Reaksjonslek.

Når Nesen er mot Nord
er Stompen mot Syd
og Venstre arm Vest
og hØyre arm Øst

Patruljevis oppstilling. Nord oppgis. Leder oppgir forskjellige retninger, og speiderne skal løpe i riktig retning (mot riktig vegg). Etterhvert kan dette gå i hurtigste tempo.

Variant:
Leder markerer hele tiden nord, og oppgir retninger, men under leken flytter leder seg ubemerket til en annen vegg. Vil da speiderne oppdage at retningene da har forskjøvet seg?

Materiell:
Ingen.

KLAPPEKOMPASS
Kan lekes både ute og inne. Sanselek/Hørsel.
4 (eventuelt 8) speidere i ring i hver sin kompassretning. En i midten med bind for øynene og ansiktet mot nord. Leder peker på en i ringen, og denne klapper i hendene en gang. Speideren i midten sier hvilken retning det var. Gjenta f.eks. 5 ganger, så bytte om på å stå i midten.

Materiell:
Ingen.

KOMPASS-STAFETT
Kan lekes både ute og inne.

Hver patrulje skal ha sitt eget pappkompass, med i alt 8 hovedretninger på løse brikker. Nord på kompasset er angitt, for på et ekte kompass vil jo kompassnålen alltid peke mot nord. Etter tur løper speiderne fram, trekker en pappbrikke som ligger med teksten ned, og plasserer denne riktig på kompassplaten. Begynn med de 4 hovedretningene for nybegynnerne.

Materiell:
1 pappkompass til hver patrulje.

Pappkompass kan man lage som et enkelt "bløtkake-kompass" bestående av 8 løse brikker - se tegning 1. Kompasset på tegning 2 er litt mer avansert, med løse brikker på en rund pappskive.

KOMPASS: FINN RETNINGEN
Innøvingslek. Kan lekes ute og inne. Reaksjonslek

Hvert lag på 8 småspeidere står i ring. I midten ligger 8 lapper med de 8 kompassretningene (teksten ned). På start trekker alle en lapp hver, og alle skal da snarest finne sin plass og danne et kompass. Laget som først danner et riktig kompass er vinner. Første gang man leker, bør leder kanskje angi hvor Nord er. Senere må speiderne selv finne sin plass i forhold til Nord, som altså må stille seg opp først.

Materiell:
8 lapper med retninger for hver lag.

REAKSJONSLEK MED KOMPASS
Reaksjon/ut-med-dampen. Kan lekes ute og inne. Patruljevis oppstilling. Foran patruljene henger et kompass med kun Nord angitt, og med en naturting i hver retning. Alle må kunne se kompasset/tingene. Foran hver patrulje ligger de samme tingene som på kompasset. Leder roper "Syd" (markert med en kongle) og patruljene må reagere hurtig og en fra hver patrulje må løpe fram og finne patruljens kongle, løpe fram til leder. Først fremme får et poeng for sin patrulje.

Materiell:
1 stort kompass med Nord angitt og en naturting i hver retning. Tilsvarende ting foran hver patrulje.

Variant 1:
Hver patrulje behøver ikke få tilsvarende ting, men det ligger 8 tilsvarende ting foran leder, og det gjelder for patruljen å reagere og komme først fram og hente konglen og gi til leder.

Variant 2:
Utelek: Hvis naturtingene er lettere å finne i nærheten, må en (eller alle) i hver patrulje løpe og finne en kongle, og den som først gir leder konglen, får et poeng for sin patrulje.

Variant 3:
Naturmaterialet kan byttes ut med f.eks. bilder av blomster, dyr, blader eller lignende.

Materiell:
Bilder av f.eks. blomster, dyr, blader eller lignende

KIMS LEK PÅ KOMPASS
S
anselek. Kan lekes ute og inne. Speiderne sitter i ring, i midten er pappkompass med 4 (eventuelt 8) retninger angitt. Utfor hver retning ligger en gjenstand. Speiderne ser på kompasset/tingene, som dekkes til. Patruljevis skrive opp tingene og i hvilken retning de lå, eller leder spør: Lå de i syd? osv.

Materiell:
>
1 kompass med alle retninger og en ting i hver retning.

Variant for øvede:
Her kun Nord angitt på kompasset.

FUGLEKOMPASS
Naturkjennskap/Ut-med-dampen. Lekes ute og inne. Kan også lekes som blomsterkompass, eventuelt med dyr/blader osv.

Patruljevis oppstilling. Leder viser stort pappkompass med Nord oppgitt. I hver retning er skrevet et fuglenavn. Foran leder ligger bilder av alle fuglene (gjerne med noen ekstra bilder for å gjøre det vanskeligere). Leder roper f.eks. "Vest", som har navnet "Bokfink". Patruljene må reagere og en fra hver patrulje løper fram til fuglebildene foran leder. Speideren som først finner bildet av bokfinken og gir til leder får et poeng for sin patrulje.

Materiell:
1 pappkompass med Nord angitt og et fuglenavn i hver retning, samt tilsvarende fuglebilder (pluss eventuelt noen ekstra bilder).

LAGE MAKEN TIL LEDER-KOMPASS
Kims lek. Lekes ute

Leder og alle patruljene har hvert sitt pappkompass, eller de tegner med kritt eller pinne på bakken. Nord er angitt. På leders kompass er naturting som er lette å finne i nærheten plassert i alle 8 retninger. Speiderne ser på kompasset/tingene, som dekkes til. Speiderne løper ut og finner tilsvarende naturting og plasserer i riktig retning på sine kompass.

Materiell:
> 1 kompass til leder og 1 til hver patrulje
> 8 naturting til lederkompasset

KOMPASSGANG ETTER DIKTAT
Lekes inne

Når speiderne er blitt flinke i de 8 hovedretningene får hver speider et ruteark og leder dikterer retninger fra "start" som er angitt på arkene som er delt ut. Se tegning. Speiderne tegner retningene med blyant.

4 ruter Ø, 2 ruter NØ, 1 rute S, 1 ruten Ø, 1 rute SV, 1 rute Ø, 3 ruter SV, 1 rute S, 2 ruter SV, 1 rute V, 2 ruter S, 1 rute SV osv.

Varg 
Noen fristeder markeres i marka. Mellom disse holder "vargen" Vemund til. Speiderne løper mellom fristedene og Vemund skal prøve å fange de andre. Når han fanger dem, sier han "varg!". Klarer Vemund dette blir det flere varger og vanskeligere å løpe mellom fristedene. Til slutt er alle tatt og marka er full av varger. Den som ble tatt først skal være varg neste gang.

Spill døving 
En sirkel, døvingen, tegnes opp. I en passelig avstand fra døvingen tegnes en blink. Blinken består av flere sirkler utenpå hverandre. Tuva står i døvingene og forsøker å treffe blinken med ei flat steinhelle. Treff innerst gir flest poeng...osv. Hvis ikke Tuva får blink er det Vemunds tur. Han prøver første å treffe døvingen fra blinken. Klarer Vemund dette, overtar han Tuvas poeng. Hvis ikke begynner han på null ved å kaste fra døvingen mot blinken. Den som har flest poeng når alle er lei, er vinner.

Fargekongen 
Speiderne stiller seg på en linje. Tuva er "fargekonge". Hun står med ryggen til i god avstand fra de andre. Tuva roper opp en farge, f. eks. "grønn!" De som har grønne klær kan ta et langt skritt fram. "Fargekongen" kan snu seg når som helst. Blir noen av deltakerne sett i bevegelse, må de gå tilbake for å starte på nytt. den første somkommer fram til Tuva uten å bli sett bevegelse, har vunnet og får være "fargekonge" neste gang.

Ekornsisten 
Ekornsisten lekes i et skogholt med trær som "friplasser". Vemund har sisten og skal prøve å ta de andre mens de beveger seg mellom trærne. Når noen kommer bort til treet ditt, må du vike plass og løpe til et annet tre før du blir tatt. Du kan rope "bort!" for å få den som står ved treet du ønsker å stå ved, til å fjerne seg. Den som blir tatt får sisten. Aktiviteten økes nå det er færre friplasser enn deltakere og/eller deltakerne må klatre opp i treet for å være fri.

 

Jungelleker 

Bandarolog henter ved
2 - 3 lag. Stafett. Gå fram og tilbake med ved mellom knærne.

Hvem er det?
En er Mowgli og får bind foran øynene.
Ved å føle på hender og hode skal han finne ut hvilken av sine venner han står ovenfor.

Den brennende gren (Svidd jungelkatt)
Lederen i midten med et passe langt tau. Dette svinges rundt i en sirkel, og småspeiderne skal hoppe over det. Dyrene i jungelen er redd ild, derfor stikker de av (går ut) dersom de kommer borti tauet (den brennende grenen).

Mowgli ved bålet
Mowgli sitter sovende ved bålet med bind for øynene.
Foran han er det et "bål" bygd opp av blyanter e.l.

Lederulven peker på en av småspeiderne, denne skal snike seg fram og prøve å ta en av grenene fra bålet. Dersom Mowgli hører denne, skal han peke på han. Den som blir pekt på skal fryse fast på stedet. den som kommer nærmest, eller klarer å ta en gren, er vinner(e). (Blir Mowgli i neste omgang.)

Jungeltelegrafen
Tre lag. Oppstilling noen meter fra hverandre. Lag 1 roper en kort setning til lag 3. Lag 2 står i midten og rpoer og hyler så høyt de kan for å overdøve. Etterpå bytter de plass slik at alle får rope, sende melding og motta den.

Shere Kahn svir labbene
Shere Kahn fikk svidd labbene, og baklengs trakk han seg knurrende inn i krattet:

Førstemann løper fram til et mål, utstøter et hyl, og baklengs på alle fire, trekker han seg tilbake til kullet. Neste fortsetter.

Gråbror ser noe (Stafett)
Alle ulvene lå i hula og hvilte. Gråbror lå nærmest inngangen. Da får han plutselig se noe røre seg noen meter fra hulen. Det må undersøkes.

Noen meter foran hvert kull stilles en stol e.l. Førstemann i hvert kull løper fram til målet, runder dette, tilbake til kullet, tar nestemann i hånden, begge løper fram til målet, runder, så tilbake osv. til alle danner en lang rekke.

Gråbror tar byttet
To lag, ett speidertørkle. 5-20 meters avstand. Midt i mellom dem ligger byttet (Tørklet). På et tegn fra lederen, løper en fra hvert lag fram, forsøker å ta byttet, og komme tilbake på plass uten å bli rørt av motstanderen. Lykkes det får han 1 poeng til sitt lag. Ingen må røres uten at han har byttet i hånden. Mister en det, kan den andre ta det og løpe hjem til sitt lag.

Lyttende ulv
Deltakerne får 3 min. til å lytte etter lyder som de hører ute i naturen. (F.eks. vinden som suser i trærne, fugler, elv osv.) Når tiden er ute, skrives resultatene ned.

Dyretoget:

Beverne stiller opp på en rekke i den ene enden av lokalet som kalles stasjonen. i den andre enden av rommet er det plassert en stol. En bever pekes ut til å være lokomotivet. De andre beverne skal være dyr. Leken starter når lokomotivet "tøffer" rundt stolen og tilbake til stasjonen. Når toget kommer inn på stasjonen lager lederen dyrelyden til et dyr. Da skal de som er dette dyret hekte seg på lokomotivet og tøffe rundt stolen mens de hele tiden lager dyrelåt eller tøffe lyd. Slik går man runde etter runde til alle er hektet på .Når lederen sier "nå skal sau gå av toget", går alle sauene av når de kommer til stasjonen, mens de andre fortsetter å kjøre med toget. Når alle er gått av er leken slutt.

Vekk som dugg for solen:Leken kan brukes på utemøter eller på hjemveien dersom den "blir lang". Alle går på en rekke etter lederen. Når lederen stopper og teller til ti, skal alle beverne springe ut av stien og gjemme seg. Lederen snur seg og roper: "nå kommer jeg". Lederen går tilbake langs stien og ser ut til sidene for å finne så mange som mulig. Etter som beverne blir funnet, avbrytes leken og de som ikke blir funnet ropes frem.

Husk å påse at alle er tilstede før man går videre.

Fange musehaler:Alle beverne får et skjerf hengt bak på buksen. Skjerfet må henge slik at det kan rives av uten at det vil ødelegge klærne. "Musene" sprer seg rund i rommet eller på et avgrenset område dersom den lekes utendørs.

På et bestemt signal skal alle musene prøve å ta hverandres haler. Mistes halen skal man sette seg ned. Lekeleder bestemmer hvor mange som skal være igjen når leken avsluttes, eller den som har flest haler har vunnet.

Fruktsalat: Utstyr: Stoler til alle minus en.

Sett stolene i en ring. Det skal være en stol mindre enn det er bevere. Beveren som ikke har noen stol, skal stå i midten og lede leken. Lederenkan eventuelt lede leken selv.

Velg ut 4 –5 forskjellige frukter og gi hver bever et frukt navn. Når det ropes feks. "alle epler, - bytt plass!", da skal alle beverne som er eple reise seg opp og innbyrdes bytte plass.Ropes det "fruktsalat" da skal alle beverne skifte plass. Nå er det om å gjøre for den som leder leken å få seg en stol, slik at en ny bever må lede leken. Det skaper ofte full forvirring, men det er gøy.  

Plukke puffet ris:

Utstyr: Ti puffet riskorn pr. lag, en tallerken og ett sugerør pr. bever

Hver bever får ett sugerør og en tallerken. Den første får de 10 puffede riskornene. Beveren skal suge kornene opp med sugerøret og føre dem over til neste tallerken. Når nestemann får det første kornet på sin tallerken gjør han det samme, begynner å suge opp korn og føre dem videre. Når sistemann har lagt alle korn på førstemann sin tallerken er leken ferdig.

Bondegården:

To og to får i all hemmelighet vite hvilket dyr de skal være (ikke samtidig). Når alle har fått et dyrenavn skal de gå ut på gulvet og spille / illustrere det dyret de er. De skal samtidig lete etter sin make. Når de har funnet den, skal de holde hverander i hendene til alle har funnet sin like.

Hvem sa det?:

Utstyr: Skjerf

Beverne sitter i ring. En bever får bind for øynene, snurres rundt og settes midten av ringen. Beveren med bind for øynene peker på en i ringen og spør: "Hvem er jeg?". Da skal den som han peker på si navnet til den "blinde". Den som svarer skal fordreie stemmen slik at det kan være vanskelig å bli gjenkjent. Klarer ikke "den blinde" å gjette hvem som svarer, må han stille spørsmålet til en ny. Gjetter beveren riktig skal de to bytte plass og det er svarerens tur til å sitte i midten.

Bygg dammen!

Noen ledere og/eller bevere ligger på bakken og er tømmerstokker. Resten av beverne skal bygge en demning med disse stammene.

Inne i demningen:

Bruk stoler og lag ganger ved å sette dem inntil hverandre. Lag forskjellige ganger. Beverne kan nå klatre over og krype under stolene å leke at de er inne i demningen.

Avis-stafett:

Fire og fire bevere får tildelt to avisdeler. De skal alle nå stå på den ene delen,for så å flytte seg over på den andre, løfte den første opp for så å forflytte seg videre på denne igjen. Det skal være en startplass og et mål. Første lag i mål vinne.

Haien kommer:

Beverne blir delt inn i 4 fiskefamilier. Det skal være en hai i midten.En leder forteller så hvilke fiskefamilie som skal svømme rundt haien. Når lederen roper: "Haien kommer", skal fiskene flukte til plassen sin, mens haien fanger fiskene. De som blir tatt er videre hai.

Herme"-leken:

Et langt tau markerer "elven" på en side og land på den andre siden. Beverne er så glade i dag. De hopper av glede. Ut i elven og opp på land igjen. Om og om igjen. (beverne springer i en rekke) Den første leder leken. Det kan hinkes, hoppes, springe slalom, klappes i hendene.

Knutemor:

Alle beverne står i ring og holder hverandre i hendene. En bever er "knutemor" og føres vekk mens de andre skal knyte seg sammen. Gå under hverandre, trø over osv. det er viktig at de ikke slipper hendene.

Knutemor skal nå knytte opp knuten.


 

 
Powerd by WebScape 8.0
Levert av Vollar Development

Spydebergspeidergruppe er en del av Norges speiderforbund

Copyright 2009 @ Spydeberg Speidergruppe