Bever
Flokk
Tropp
SpeiderliljenSpydebergspeidergruppe
Skriv ut

Leker

Selv om man er blitt 10 år...og eldre...er det fortsatt gøy å leke !! Her er mange morsomme leker som passer til dette alderstrinnet !

Visste du forresten at leken har stått som en helt sentral del av speidingen fra første stund? Gjennom lek lærer man å samarbeide, og å følge regler. Man lærer å kontrollere sine bevegelser, og utvikler seg fysisk. Man oppøver fantasi, observasjon, taktikk og mye mer. Lek i vei!

 

Bøtteleken 

Antall deltakere: fra ca. 5 til et ubegrenset antall

Utstyr: En 10 liters plastbøtte, mørke klær og lommelykter

Beskrivelse:

De eldste speiderne kan godt gjennomføre denne leken på kvelden under en hyttetur med troppen. En eller to personer får utdelt en plastbøtte, og må gå ut i skogen for å gjemme seg. Resten av speiderne venter inne i hytta i 2-3 minutter, og fordeler seg så rundt hytta med lommelykter og venter. Speiderne i skogen skal så forsøke å snike seg tilbake til hytta uten å bli oppdaget. Dere vil fort oppdage at det ikke er lett å frakte med seg en stor bøtte når man skal snike seg frem til hytta. Når "snikerne" enten har blitt oppdaget eller har klart å snike seg frem til hytta, kan noen andre få lov til å prøve seg.

Boksen går 

Antall deltakere: fra ca. 4 til et ubegrenset antall

Utstyr: en tom hermetikkboks eller et syltetøyspann av plast

Beskrivelse: Tegn eller rip et kryss i bakken et par meter ut fra tellestedet. Hvelv en tom boks over krysset. Når telleren har telt, og de andre har gjemt seg, skal hun lete etter de andre. Når hun finner en, løper hun til boksen, setter foten på den og roper navnet til den hun fant, f.eks: "Anders på boksen!" Da er Anders fange på tellestedet mens hun går og leter. Men han og eventuelle andre fanger kan settes fri, hvis en som ikke er funnet løper fram og sparker boksen langt av sted mens sparkeren roper: "Boksen går!" Alle løper og gjemmer seg mens telleren henter boksen tilbake. For at det ikke skal gå for fort, kan dere f.eks. bestemme at telleren ikke må berøre boksen med hendene, men sparke/skyve den på plass med føttene. Når alle er funnet minst en gang, er det ny omgang. Dere kan "elle" blant dem som ikke har stått om hvem som må stå neste gang.


Vipp pinnen 

Speiderne deler seg inn i et utelag og et innelag. Innelaget stiller seg i en rekke bak et hull i bakken; gryta. En liten pinne; støttestikka, legges over gryta og førstemann på innelaget skal prøve på å vippe denne så langt som mulig ved hjelp av en lengre kjepp; langstikka. Greier utelaget å få tak i støttestikka før den når bakken, får den 20 poeng og bytter plass med innelaget. Før de endrer plass prøver utelaget å kaste støttestikka mot gryta fra der den ble tatt. Klarer de å treffe langstikka som er lagt over gryta, får utelaget 5 ekstra poeng. Dersom utelaget ikke greier å gripe støttestikka i lufta, skal de forsøke å treffe langstikka som legges på gruva. Utelaget kaster støttestikka fra stedet den landet. Treff gir 5 poeng. Lagene bytter kun plass når utelaget greier å ta støttestikka før den når bakken. Det laget som har mest poeng når leken avsluttes, vinner og går triumferende hjem.


 Brenn i gryta 
Speiderne står i en ring ved hvert sitt hull som kalles lille-gryta. Alle har en kjepp. Midt i ringen er det en større grop; storegryta. På utsiden av ringen står Vemund med en ball og en stokk. Vemund skal forsøke å få ballen gjennom ringen av barna og i storegryta ved hjelp av pinnen. Speiderne i ringen prøver å forhindre det med sine kjepper. Kommer ballen borti bena til noen, kan Vemund ta lillegryta til den som ballen berørte. Den som mistet lillegryta tar Vemunds plass, går utenfor ringen og forsøker å få ballen i store-gryta. I tillegg må alle passe hver sin lillegryte. Står ikke kjeppen i denne, kan en av de andre overta gryta ved å sette sin kjepp i lillegryta. Da må flere bytte plass og det blir lettere for Vemund å treffe beina til de andre, eller lirke ballen opp i store-gryta.


Flaggleken 

Mål/hensikt: kapre motstanders "flagg"

Nødvendig utstyr: 2 A4 ark som dekoreres til å bli lagets flagg/ banner el.l. en firkantet bygning.

et "fengsel" til hvert lag

Beskrivelse: Gruppen (minst 8 anbefales), deles inn i to lag. Hvert lag får en kort- og en langvegg på bygningen. På langveggen sin, gjemmer laget "sitt" flagg, maks i en høyde som alle på begge lag rekker opp til. Flagget må festes på veggen, ikke på bakken! Når begge flagg er gjemt, ropes dette høyt og jakten kan begynne. Når en person er på motstanderens side, for å søke etter deres flagg, kan den fanges og settes i fengsel i to minutter. Den skal etter sonet straff, gå tilbake til egen side før nytt søk starter. Det laget som først bringer motstanderlagets flagg over på sin egen side, har vunnet.


Lek i kano 
Valfanger! 
Hver kano får en søppelsekk fylt med luft festet med tau rett bak kanoen.

Nå gjelds det å det å slå istykker sekkene til alle andre mens man beskytter sin egen sekk. Siste man med hel sekk vinner, når man har mistet/fått ødelagt sekken sin er man ute av leken. Det kan være lurt å avgrense området leiken forergår på.


Varighet ca10 min.

Nødvendig utstyr: søppelsekker, tau.

Fang halen!
Hver kano fester en stropp/tau i bak på kanoen denne bør være 3-4 meter lang så velger man en kano som skal fange halen til de andre kanoene Når de lykkes med dette er det den Kanoen som skal fange de andre.

nødvendig utstyr: Tau/festestropp.

Stafett! 
Mulige etapper: Baklengs, åra oppned, sitte mot hverandre i kanoen,uten årer,stående, i blinde med styrmann. osv

 

Sjøslag! 
Siste kano flytende med speidere i vinner! Speidere som har havnet i vannet er ute av leken. Viktig att alle er enige om hva som er lov. Husk bekledning etter temperatur i vannet!
Du har den! 
Her gjeler det å kaste en ball opp i de andre kanoene, kanoen som får ballen opp i kanoen skall så prøve å treffe opp i en anen kano. Det er ikke lov å slå ballen bort med åra. Vanskeligheten kan økes ved flere baller og avgrensing av lekeområdet.
Slalåm! 
Bind tau rundt halsen på noen tomflasker og en stein eller noe annet tungt i den andre enden legg så flaskene ut i vannet med ca en kanolengdes avstand, la speiderne padle sikksakk mellom flaskene. Ta tiden.

 

 


DEN STORE SKATTEJAKTEN

1. Meningen med spillet:

Er å finne den store skatten, robbe motstanderne og beholde livet

Spillet er slutt etter avtalt tid (1,5 timer er minimum) eller når et av lagene har fått skatten hjem til borgen.

Det må være en stor gruppe, minst 15, gjerne flere.  Del gruppen i to jevne lag og gi dem, eller la dem velge, hvert sitt navn.

2.Område:

Leken bør foregå i et skogområde med litt kupert terreng og gjerne områder med tett skog.  Området bør ikke være mindre enn ½ km2, gjerne større

3.Utstyr/forberedelse

Hvert lag får 50-60 "liv" hver i lagets farge Antall "liv" må være likt for begge lag og beregnes ut fra hvor mange det er på laget og hvor lenge en har tenkt å leke. (et "liv" er en garnstump som skal knytes om venstre overarm)

Hvert lag får ca 20m hyssing/sisal eller annet som kan brukes som gjerde

Hvert lag får fire "flagg" hver.  (Flaggene kan være pinner med papirstrimler eller lignende, de skal være mulig å ta med seg og løpe med i hånden)

Skatten skal være stor og litt tung, slik at den som bærer den ikke kan gjemme den innefor klærne.

Skatten skal gjemmes godt men ikke "umulig"  Det kan godt lages en rebus for hvor skatten befinner seg.

4.Leken begynner:

Lagene skal nå finne seg en borg i hvert sitt hjørne eller ende av lekeområde.  Borgen bør ligge på et litt høyere punkt enn bakken rundt hvis dette er mulig.  Borgen skal være ca 5x5 meter.  Lagene skal gjerde inn borgen med det utdelte tauet.  I hvert av borgen fire hjørner skal flaggene festes på en slik måte at det er enkelt å nappe dem løs.  Borgene bør ikke være synlige for hverandre og om mulig litt vanskelige å finne for motstanderlaget.

Inne i borgen er "fritt" og ingen adgang for motspillere, der kan spillerne få en pause.

Medlemmene i laget skal ta på seg et liv hver. "Livet" skal knytes om venstre overarm, godt synlig.  Det er ikke lov å forandre "livet" ved å knyte det om eller binde det fast på nytt.  "Livet" er tatt når det er røket, og den som røk det beholder det.

Når en spiller "mister livet" må han/hun gå tilbake til egen borg og hente seg et nytt.

Laget må samle furu- eller små grankongler til "våpen"

Lagene har 20 minutter på dette.

Lekeleder gjemmer samtidig skatten inne i lekeområdet. Når signalet går skal lagene forsøke å finne skatten og ta den med seg til sin borg.

Lagene skal også forsøke å erobre det andre lagets flagg og "liv" fra motstandere

De som forsvarer borgen har lov til å kaste kongler på motstanderen, nedenfor beltet.  Hvis en blir truffet av en kongle må en løpe 100 skritt vekk fra borgen før en begynner igjen.

Hvis en holder et flagg eller skatten når kongla treffer, må dette slippes før en løper de 100 skrittene.

Erobret flagg skal festes i gjerdet på egen borg, og kan gjenerobres av eierlaget.

Hvis en mister livet når en holder et flagg eller skatten må dette slippes der en er før nytt liv hentes.

Leken er slutt etter avtalt tid eller når skatten er erobret til en av borgene. Lekeleder gir signal

Det er ikke lov å bite, klype, sparke, slå eller dytte, det skal være moro for alle!

Lekeleder er dommer og et avgrenset område rundt dommeren er "fritt", men ikke et sted å ta pauser

5. Poeng:

·        10 poeng for hvert liv, både lagets egne og de en har erobret.

·        30 poeng for hvert flagg, lagets egne og motstanderens

·        50 poeng for skatten

 


 Samarbeidslek med bordtennisballer 

Denne leken/konkurransen passer best som et delinnslag på et troppsmøte. Inslaget tar ca. 20-30 minutter, og er en god øvelse for speiderne i å tenke ut nye kreative måter å samarbeide på. Målet for speiderne er å frakte 10-12 bordtennisballer fra en side av et bord til en annen ved å følge noen enkle regler.

Del troppen inn i patruljer på 6-8 personer. Det er viktig at patruljene har tilnærmet likt antall deltagere. La en leder stå ved hver patrulje for å ta tiden. La speiderne forsøke 4-5 ganger, og la patruljene få en pause mellom hvert forsøk for å evaluere hva man kan gjøre bedre. Skriv opp resultatene på et stort ark, slik at alle kan se på evt. forbedringer.

Du trenger

10 - 12 bordtennisballer pr. patrulje

Et helt vanlig rundt eller firkantet bord hvor det er plass til 6-8 speidere

En stoppeklokke pr. patrulje

En brødpose/frysepose pr. patrulje

ReglerSamarbeidslek med bordtennisballer

Alle bordtennisballene skal fra Start til Mål.

Alle personene rundt bordet skal berøre alle ballene.

Det er ikke lov til å sende ballene til sidemannen (se illustrasjon for eksempel)

Tiden stoppes når alle ballene er oppe i posen som den siste personen holder.

Tips

Patruljene må selv finne ut hva som er den raskeste måten å transportere ballene rundt bordet. De fleste begynner med en og en, og finner raskt ut at den enkleste måten er å holde på alle bordtennisballene samtidig og frakte disse rundt på midten av bordet. Det er viktig at speiderne finner ut av dette selv.

Sportsbutikkjeden XXL selger tipakninger med bordtennisballer for ca. 30,-
Powerd by WebScape 8.0
Levert av Vollar Development

Spydebergspeidergruppe er en del av Norges speiderforbund

Copyright 2009 @ Spydeberg Speidergruppe